Presintaasje ‘Oer mûzen en mannen’

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op sneintemiddei 6 novimber 2022 wie yn it tsjerkje fan Brânburren, It Heidenskip, de presintaasje fan Oer mûzen en mannen, de Fryske oersetting fan John Steinbeck’s wrâldferneamde roman Of mice and men. De presintaasje wie yn hannen fan Hille Faber fan Utjouwerij DeRyp. It boek, … Vervolgd

Utnoeging boekpresintaasje Oer mûzen en mannen

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op sneintemiddei 6 novimber 2022 is de presintaasje fan Oer mûzen en mannen de Fryske oersetting fan John Steinbeck’s wrâldferneamde roman Of mice and men troch Jan Pieter Dykstra Hzn. fan Warkum. As sprekker is útnoege professor Goffe Jensma, histoariskus en oant en mei … Vervolgd

Mooie bespreking van No sa

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op zijn weblog Kunst-stukjes plaatste Jurjen van der Hoek een mooie bespreking van ons boek over Klaas Werumeus Buning No sa. Van der Hoek gaat in op de inleidende artikelen van Sabine van den Berg en Jan Pieter Dykstra en … Vervolgd

Boekje over kerkje Heidenskip

geplaatst in: Geen categorie | 0

Onlangs is in opdracht van útjouwerij DeRyp bij Hunia’s Drukkerij in Workum een klein maar interessant, nijsgjirrich, tweetalig boekje gerold over het kerkje in It Heidenskip. Het boekje kreeg als titel Brânburren 18. De auteur en initiatiefnemer is Pim Engelenburg, … Vervolgd

Resinsje De 13 fan Obbe Sjutsje

geplaatst in: Geen categorie | 4

Skiednisboek, dokumintêre, roman Dizze sekuer opmakke famyljehistoarje hâldt it midden tusken in skiednisboek, in dokumintêre en in roman. De ferhalen oer de minsken, de tiid en it deistich boere- en katolike libben fan ‘e Postma’s fan De Tempel yn ‘e … Vervolgd

Presintaasje Maia en har freonen

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op tongersdeimiddei 22 april waard yn de bibleteek fan Snits it berneboek Maia en har freonen presintearre. It is skreaun troch de Oekraynske skriuwster Larysa Denysova en de yllustraasjes binne fan Masha Foya, ek út Oekraïne. It boek is makke … Vervolgd

Debútbondel Erik Betten goed ûntfongen

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op 1 oktober 2021 waard yn Ljouwert de earste Fryske dichtbondel fan Erik Betten publisearre: Palimpsest. Underwilens binne de earste reaksjes op de publikaasje fan dizze debútbondel ferskynd. En dat sjocht der net min út. Yn it Friesch Dagblad stie yn de wike … Vervolgd

Trije boeken yn ien moanne tiid

geplaatst in: Geen categorie | 0

Utjouwerij deRyp is der wakker grutsk op dat binnen ien moanne tiid trije, ek noch gehiel ûngelikense boeken fan dizze lytse újouwerij ferskynd binne. Begjin septimber wie dat de ferhalebondel Hiemhûn en oare ferhalen fan Ytsje Hettinga, ein septimber folge … Vervolgd

Nij stripalbum Kloris & Ko

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op 29 september ferskynt ut derde stripalbum fan Kloris & Ko. Tekenaar Theo Jaasma het der hard an werkt om der weer wat moois fan te maken. Drie jaar na ut ferskinen fan “Op hite koalen” leit der straks un … Vervolgd

Presintaasje ferhalebondel Ytsje Hettinga

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op 3 septimber presintearret Utjouwerij DeRyp yn Koudum de nije ferhalebondel fan Ytsje Hettinga: Hiemhûn en oare ferhalen. Hiemhûn is in bondel fan Ytsje Hettinga mei koarte ferhalen dy’t har net allinne op it hiem ôfspylje. De skriuwster nimt jin … Vervolgd