Ferskynt meikoarten: ferhalebondel fan Klaas Ybema

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op 8 juny ferskynt by Utjouwerij DeRyp de Fryske ferhalebondel Bern op ‘e romte fan Klaas Ybema, âld ierdrykskundelearaar en waarman te Warkum. Yn 45 ferhalen fertelt de skriuwer hoe’t it libben him ôfspile op in fiere pleats midden op ’e romte tusken Wytmarsum en Boalsert yn ’e sechstiger jierren. Ybema groeide dêr sels op as bern, fier fan de buorren en oare bern, earst sûnder stroom en wetterlieding, mar midden tusken de greidefûgels.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *