Trochreed-Jan-Bouwhuis-Utjouwerij-De-Ryp
De Trochreed
Jan Bouwhuis (1920-2014) wenne de lêste jierren fan syn libben yn De Trochreed yn Boalsert. Hjir sette hy 100 ferhalen op papier. Mei humor en selsspot. ‘De Trochreed’ giet oer minsken op jierren dy’t tegearre de dagen slite. Moai en mâl oant de lêste dei.
15.00 Meer informatie