Terug naar Producten

Amanda Gorman – De hichte beklimme wy (The Hill We Climb) – útferkocht

De hichte beklimme wy is de Fryske oersetting fan The Hill We Climb, it spoken-word-fers dat Amanda Gorman foardroech by de ynauguraasje fan de nije Amerikaanske presidint Biden yn jannewaris 2021. De Fryske oersetting is fan Friduwih Riemersma, mei Michelle Samba as kulturele meilêzer.  Riemersma waard foar de oersetting frege de provinsje Fryslân. De hichte beklimme wy wurdt troch Utjouwerij DeRyp útjûn yn in twatalige lúkse útjefte mei in foaropwurd fan Oprah Winfrey en kultuerdeputearre Sietske Poepjes.

N.B. Ek de twadde printinge is útferkocht.

Mear ynformaasje

Categorie:

Extra informatie

Taal

Frysk & Ingelsk

Auteur

Amanda Gorman, oersetting: Friduwih Riemersma & Michelle Samba

Druk

2e druk

ISBN

978 90 83163857

útferkocht

útferkocht