Nieuwe publicaties DeRyp in 2020

geplaatst in: Geen categorie | 2

Fryske fersy

Ook Utjouwerij DeRyp heeft last gehad van de coronaperikelen. Een aantal publicaties is niet doorgegaan, bijvoorbeeld omdat een publicatie verbonden was aan een theatervoorstelling of een grootschalige presentatie. Maar gelukkig is er wel wat verschenen en vooral: er staat in 2020 ook nog heel wat te gebeuren.

Opgeschoven

Wat (nog) niet doorgegaan is: de verschijning van It grutte swijen, drie toneelmonologen van Ytsje Hettinga voorafgegaan door een zeer uitvoerige beschrijving door Jan de Vries van de historische achtergrond van de gebeurtenis die centraal staat in de monologen: de moord in januari 1945 in Koudum op een (vermeende?) verrader. De theatervoorstelling op locatie door toneelgroep SULT ging in april dit jaar niet door, maar zal in april 2021 te zien zijn en dan zal ook het boekje verschijnen.

Ook voorlopig op de lange baan geschoven: Kom en sjong, een liederenbundel van Hindrik van der Meer. Het is een selectie van liederen uit het oeuvre van Van der Meer, die hij samenstelde voor koren en zanggroepen. Maar doordat het zingen met koren op dit moment toch wat lastig is, verschijnt deze bundel voorlopig niet.

Het goede nieuws

Nog tot 31 oktober zijn in Museum Sloten de originele linosneden te zien die Lienke Boot maakte bij de vogelgedichten van Eppie Dam. De Friese versie van de gedichten met de afbeeldingen van de linosneden – Tsjilp! – verscheen in 2017 bij DeRyp en is nog steeds te koop. En dit jaar verscheen ook de Nederlandse versie: Tjilp!


En nog meer goed nieuws: Eppie Dam zit niet stil! Op 2 oktober wordt in museum Belvédère Omstreken gepresenteerd. Omstreken is een rijk geïllustreerde bundel gedichten (in zowel een Friese als een Nederlandse versie) die Eppie Dam schreef bij de abstracte landschappen van Johan Haanstra die deze schilderde in de periode (vanaf 1976) dat hij In Friesland, in Warns woonde. tekst gaat verder onder de plaatjes –

Ook dichter/essayist Abe de Vries zit niet stil. Eind oktober zal verschijnen Waling Dykstra Folksskiuwer, een bloemlezing uit het proza van deze negentiende-eeuwse schrijver, bezorgd en ingeleid door Abe de Vries. Bovendien verschijnt half november de 10e dichtbundel van Abe de Vries – Blaumelly – en zoals we gewend zijn van deze dichter is het weer een bundel met stevige poëzie.

Ook in november wordt gepresenteerd Marten Groenhof – schilder/boer van It Heidenskip. Na een oproep in de regionale pers kreeg uitgeverij DeRyp zo’n vijftig reacties van particulieren in Friesland (en verder) die een of meer schilderijen van Marten Groenhof in bezit hebben. Eind augustus zullen zo’n tachtig schilderijen gefotografeerd worden. De foto’s worden in het boek opgenomen. Jan Pieter Dijkstra schrijft een inleiding over het leven en werk van deze verdienstelijke amateur-schilder.

Over al onze projecten zal te zijner tijd meer informatie verschijnen.

2 reacties

  1. W. Hofstee

    Is het boek over Marten Groenhof al te bestellen?
    Zo ja, waar en kan dit online?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *