Mooi omtinken foar ‘Marten Groenhof’

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op syn blog ‘ Kunst-stukjes ‘ hat Jurjen K. van der Hoek , freelance sjoernalist en projektmanager by Museum Belvédère, in loovjend stik skreaun oer ús meast resinte útjefte Marten Groenhof, boer/skilder yn It Heidenskip. “Het is al met al een prachtig document geworden over een landschapschilder waar Friesland trots op mag zijn” is syn konklúzje.

“Een autodidact die duidelijk meer is dan een zondagsschilder”, sa seit Van der Hoek dy’t it spitich likte te finen dat de ynlieding, mei ûnder oare de biografy fan Groenhof, yn it Frysk skreaun is: “De biografie van Marten Groenhof, en zijn vrouw Itte van der Wal, is in het boek vlot en met kennis van zaken opgeschreven. In de Friese taal weliswaar, wat een wijdere spreiding van Groenhof’s werk mogelijk in de weg kan staan. Hij blijft wereldberoemd in elk geval in Fryslân. Hoewel zijn schilderijen plaats bepalend zijn en gedateerd in de historie, verdienen deze evenwel toch een bredere aandacht en spreiding.”

Oer De Krúspôllen, in fotografyske werptinge fan in sketsboek fan Marten Groenhof, seit Van der Hoek ûnder oare: “Bij de schetsen en aquarellen, gemaakt tijdens de hooioogst op eilanden in het meer, schrijft Marten Groenhof vierregelige rijmen. Het wordt zo een gedicht in 19 geïllustreerde verzen, die het hooien van begin tot eind volgt. Met prachtige platen die de handelingen beeldend beschrijven.”

It hiele stik fan Jurjen van der Hoek is te lêzen op syn blog Kunst-stukjes.

Nederlandse versie

Mooie aandacht voor ‘Marten Groenhof’

Op zijn blog ‘Kunst-stukjes‘ heeft Jurjen K. van der Hoek, freelance journalist en projectmanager bij museum Belvédère, een lovend artikel geschreven over onze meest recente uitgave Marten Groenhof, boer/skilder yn It Heidenskip. “Het is al met al een prachtig document geworden over een landschapschilder waar Friesland trots op mag zijn” is zijn conclusie.

“Een autodidact die duidelijk meer is dan een zondagsschilder”, zo zegt Van der Hoek, die het jammer lijkt te vinden dat de inleiding met onder andere de biografie van Groenhof in het Fries geschreven is: “De biografie van Marten Groenhof, en zijn vrouw Itte van der Wal, is in het boek vlot en met kennis van zaken opgeschreven. In de Friese taal weliswaar, wat een wijdere spreiding van Groenhof’s werk mogelijk in de weg kan staan. Hij blijft wereldberoemd in elk geval in Fryslân. Hoewel zijn schilderijen plaats bepalend zijn en gedateerd in de historie, verdienen deze evenwel toch een bredere aandacht en spreiding.”

Over De Krúspôllen, een fotografische herdruk van een schetsboek van Marten Groenhof, zegt Van der Hoek onder andere: “Bij de schetsen en aquarellen, gemaakt tijdens de hooioogst op eilanden in het meer, schrijft Marten Groenhof vierregelige rijmen. Het wordt zo een gedicht in 19 geïllustreerde verzen, die het hooien van begin tot eind volgt. Met prachtige platen die de handelingen beeldend beschrijven.”

Het hele artikel van Jurjen van der Hoek is te lezen op zijn blog Kunst-stukjes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *