Verschenen: Tjilp! (in het Nederlands)

geplaatst in: Geen categorie | 0

In 2017 verscheen Tsjilp!, een boek met 25 Friese vogelgedichten van Eppie Dam met bij elk gedicht een linosnede van Lienke Boot. Tsjilp! staat op de IBBY Honour List 2020, een internationale lijst van jeugdboeken van uitzonderlijke kwaliteit, en is nu ook in het Nederlands verschenen: Tjilp! 25 vogelgedichten voor grote en kleine piepers. Eppie Dam zorgde zelf voor de vertalingen van de gedichten en hij deed dat even secuur als creatief.

De bezongen vogels zijn algemeen in Nederland voorkomende vogels als koolmees, vink, zwaluw, specht of zwaan. In het op royaal formaat uitgeven boek staan telkens op de linker bladzijde de afbeeldingen van de vogels en op de rechter bladzijde de gedichten. Bij de gedichten staan onder elkaar de Nederlandse, Latijnse, Engelse, Duitse en Franse naam van de desbetreffende vogel.

Vlaamse gaai (lino Lienke Boot)

De veelkleurige en fantasierijke illustraties tonen de vogels realistisch en in hun natuurlijke omgeving: in de lucht, op een tak, in het water, op de grond, op het nest. De techniek van de linosnede leent zich goed voor grotere vlakken en illustrator Lienke Boot weet daar prachtig gebruik van te maken, zoals in de laatste afbeelding van een zwerm zilvermeeuwen die vliegend afgebeeld zijn tegen een egaal rood vlak.

In de gedichten hanteert dichter/vertaler Eppie Dam een levendige en voor veel leeftijden begrijpelijke taal. Hij maakt daarbij ruim gebruik van traditionele poëtische kenmerken: een regelmatige vorm, een lekker leesbaar metrum en rijm. Soms gaat het gedicht uit van het uiterlijk van de vogel, zoals bij het roodborstje, de andere keer van zijn naam, zoals bij de ‘wilde eend’ die niet zo wild meer is. Regelmatig wordt het gedrag van de vogel beschreven: de biddende torenvalk, de Vlaamse gaai die eikels verstopt voor de winter, de fuut die veel verder opduikt dan je denkt. In deze uitgave laten vogels zich horen. Ze tjotteren, tjilpen, krassen en kwaken in de gedichten van deze klinkende bundel. Vogels laten zich zien. Stappend, hippend of vliegend, ja zelfs dommelend tonen ze hun vormen en kleuren in dit boek met prachtige platen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *