Boekje over kerkje Heidenskip

geplaatst in: Geen categorie | 0

Onlangs is in opdracht van útjouwerij DeRyp bij Hunia’s Drukkerij in Workum een klein maar interessant, nijsgjirrich, tweetalig boekje gerold over het kerkje in It Heidenskip. Het boekje kreeg als titel Brânburren 18. De auteur en initiatiefnemer is Pim Engelenburg, in It Heidenskip en Workum geen onbekende.

In dit fraai vormgegeven werkje beschrijft hij op luchtige toon, met een soms een enigszins contemplatieve zweem overgoten, de geschiedenis van dit kleine nog altijd functionerende godshuis, dat daar pittoresk aan de Brânburren staat. Niet heel oud, daterend uit het laatste kwart van de 19e eeuw, heeft het de stormen van de tijd weten te weerstaan. De protestantse gemeente aldaar knoopt, nadat ze lang bij Workum hoorde, sinds 2003 als zelfstandige PKN-gemeente de touwtjes aan elkaar.

De opbrengst van Brânburren 18 is bestemd voor de instandhouding van gemeente en gebouw. Het boekje is verlucht met prachtige, sfeervolle foto’s die voor het merendeel werden gemaakt door Marleen Engelenburg, de echtgenote van de auteur. Bovendien geeft een aantal foto’s de toestand van de ‘buert’ in vroeger dagen weer, onder andere een sfeervolle foto van wijlen de boer van de St. Ursulaboerderij, Klaas Hijlkema. In de nabijheid van diens boerderij werd ooit het in de literatuur befaamde Ursulaklooster gesitueerd. Velen hebben zich met dit fenomeen bezig gehouden en er interessante artikelen aan gewijd.

De aanleiding tot het verschijnen van deze geschiedenis is het feit dat Marleen Engelenburg dit kerkje in brons heeft vereeuwigd, en tevens voor dit werkje op de gevoelige plaat heeft vastgelegd. Het boekje ligt in het kader van het Fryske Tsjerkepaad in de kerk te koop, maar is nu al in de boekwinkel in Workum en Koudum te verkrijgen en tevens in het Workumer Museum De Waach.

Het boekje zal officieel gepresenteerd worden op zaterdag 30 juli a.s. om ca. 11.00 uur in het kerkje in It Heidenskip. Het zal dan worden aangeboden aan een nog nader te noemen persoon in een vrij toegankelijke bijeenkomst. Er zal (orgel)muziek zijn en zang en niet onbelangrijk, koffie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *