Terug naar Producten

Abe de Vries – Bloedprikke

17.50

Abe de Vries (1965, Winaam) jildt as ien fan de belangrykste Fryske dichters fan de 21e ieu. Foar syn twadde bondel In waarm wek altyd (2004) krige er yn 2005 al de prestisjeuze Gysbert Japicxpriis. Bloedprikke is syn 11e dichtbondel en yn dy bondel binne bloedprikke en poëzij skriuwe synonimen: beide kearen giet it om in pynlik útsykjen fan jins ferhâlding ta de wrâld. ‘Wat in taalmacht, wat in rykdom, wat in gefoel!’, skreau emearitus-heechlearaar Fryske taal en letterkunde Goffe Jensma oer Bloedprikke.

 

Mear ynformaasje oer Bloedprikke

 

 

Categorie:

Extra informatie

Auteur

Abe de Vries

Druk

1e druk

Formaat

16,5 x 24,5

ISBN

978-90-832694-7-4

Pagina's

78

Taal

Frysk

Verschenen

07-11-2023