blikbuert-utjouwerij-deryp
Blikbuert – útferkocht
Blikbuert is in oersetting fan John Steinbecks ferneamde roman Cannery Row (1941). It boek spilet him ôf yn de rook en it rûzige libben fan Monterey, Kalifornië. De titel komt fan it fabryk dêr’t sardines ynblikt wurde. Blikbuert beskriuwt in kleurrike mjuks fan gokkers, wielderige froulju, sûplappen, skarlunen, omstippers en keunstners dy’t mei elkoar besykje te oerlibjen en troch de tiid skarrelje. De oersetter fan dit boek, Jan Pieter Dijkstra fan Warkum, hat de sfear fan Steinbeck yn it Frysk poerbêst oernaam.   Utferkocht   Mear ynformaasje oer dit boek.  
Lees meer