In 2017 verscheen Tsjilp!, 25 Friese vogelgedichten “foar lytse en grutte protters” van Eppie Dam, met bij elk gedicht een linosnede van de desbetreffende vogel van Lienke Boot. In 2020 verscheen bij Ujouwerij DeRyp de Nederlandse vertaling: Tjilp! 25 vogelgedichten voor grote en kleine piepers.

In 2013 werkte de dichter Eppie Dam ook al samen met Lienke Boot. Voor de door Dam samengestelde bloemlezing Oer de wjuk maakte deze illustratrice enkele pentekeningen. Voor Tsjilp! maakte ze bij elk van de 25 vogelgedichten van Dam een kleurige linosnede. Het gaat om algemeen in Nederland (Friesland) voorkomende vogels, zoals koolmees, vink, zwaluw, specht of zwaan. In het op fors formaat uitgeven boek staan telkens op de linker bladzijde de afbeeldingen van de vogels en op de rechter bladzijde de gedichten.

De vogels zijn realistisch en in hun natuurlijke omgeving – in de lucht, op een tak, in het water, op de grond, op het nest – afgebeeld. Soms weet Boot prachtig extra gebruik te maken van de techniek van de linosnede, zoals in de zwerm zilvermeeuwen die vliegend afgebeeld zijn tegen een egaal rood vlak.

De ene keer gaat het gedicht uit van het uiterlijk van de beschreven vogel, zoals bij het roodborstje, de andere keer van zijn naam, zoals bij de ‘wilde eend’ die niet zo wild meer is. Regelmatig is het gedrag van de vogel het uitgangspunt: de biddende torenvalk, de Vlaamse gaai die eikels verstopt voor de winter, de fuut die veel verder opduikt dan je denkt, meeuwen die als een leger komen aanvliegen en de lucht ‘zwart’ kleuren. In sommige gedichten maakt de dichter rijkelijk gebruikt van rijmklanken, wat de gedichten heel speels maakt.

Eppie Dam zorgde zelf voor de vertalingen van de gedichten en hij deed dat even secuur als creatief. Een voorbeeld van zo’n vertaling (N.B. In Tjilp! staan alleen de Nederlandse gedichten, in Tsjilp! staan alleen de Friese gedichten), de ‘Vlaamse gaai’ (in het Fries: ‘Houtekster’):

Vogels laten zich horen. Ze tjotteren, tjilpen, krassen en kwaken in de gedichten van deze klinkende bundel. Vogels laten zich zien. Stappend, hippend of vliegend, ja zelfs dommelend tonen ze hun vormen en kleuren in dit boek met prachtige platen.