Presintaasje blomlêzing Abe de Vries GIET NET TROCH

Yn ferbân mei de koroanamaatregels giet dizze presintaasje net troch   Yn 2001 is Abe de Vries op reizen nei East-Europa úteinset mei syn Frysk dichtsjen. No tweintich jier en tsien dichtbondels letter publisearret útjouwerij DeRyp in twatalige blomlêzing (Frysk-Nederlânsk) … Vervolgd

Gratis

Iepening eksposysje Marten Groenhof

Klameare, Warkum Merk 1Workum,

Op sneon 14 augustus o.s. iepenje wy de tetoanstelling 'Marten Groenhof , boer/skilder fan it Heidenskip' yn de boppeseal fan de Klameare yn Warkum.     Wy begjinne om likernôch 11.00 oere. Der sil ferteld wurde oer it tastânkommen fan it … Vervolgd

Gratis

Presintaasje Hiemhûn en oare ferhalen

Pitch & Putt, Koudum Nieuweweg 42Koudum,

Op 3 septimber presintearret Utjouwerij DeRyp yn Koudum de nije ferhalebondel fan Ytsje Hettinga: Hiemhûn en oare ferhalen. Hiemhûn is in bondel fan Ytsje Hettinga mei koarte ferhalen dy’t har net allinne op it hiem ôfspylje. De skriuwster nimt jin … Vervolgd

Gratis

Nij Stripalbum fan Kloris & Ko

Op 29 september ferskynt ut derde stripalbum fan Kloris & Ko. Tekenaar Theo Jaasma het der hard an werkt om der weer wat moois fan te maken. Drie jaar na ut ferskinen fan “Op hite koalen” leit der straks un … Vervolgd

Presintaasje dichtbondel ‘Palimpsest’ fan Erik Betten

Yn it sfearfolle atelier fan Frisian Restorers yn Ljouwert presentearret Utjouwerij DeRyp de earste Fryske dichtbondel fan Erik Betten: ‘Palimpsest’. Fanwegen de koroanamaatregels allinnich yn it selskip fan minsken dy't útnûge binne.