Terug naar Producten
Verkoop!

Oanbieding: 2x Waling Dykstra

15.00

De twa grutte blomlêzingen út it wurk fan Waling Dykstra dy’t de lêste jierren ferskynd binne by Utjouwerij DeRyp binne no te keap foar in spotpriis. Duvelskeunstner (blomlêzing gedichten) en Folksskriuwer (blomlêzing ferhalen) no tegearre foar mar € 15,-.

Categorie: